You are here:  / Bee sama nie wiem / Jak kupować buty dla dzieci na zimę?

Jak kupować buty dla dzieci na zimę?

Jak kupować buty dla dzieci na zimę?

Rodzice zapominają, że stopy małego dziecka z miesiąca na mie­siąc zmieniają swe wymiary, a tymczasem buty-kajdany — syste­matycznie deformują i osłabiają delikatne i jakże podatne stopki dziecka. Wszystkie matki powinny zrozumieć, że do momentu stawiania przez dziecko pierwszych kroków nie należy wkładać mu żadnego obuwia, aby zapewnić pełną swobodę ruchów palcami i całą stopą. Ma to wielkie znaczenie dla prawidłowego kształtowania się mięśni i kośćca stóp, a więc późniejszej wydolności i sprawności nóg dziec­ka. Jeżeli dziecko skarży się na bóle stóp przy chodzeniu, należy zmienić buty, lub lepiej — złożyć wizytę lekarzowi. Trzeba zawsze mieć na uwadze fakt, że stopa zmienia swój wy­miar w zależności od tego, czy znajduje się w pozycji spoczynkowej (np. przy siedzeniu), czy dźwiga ciężar ciała. Przy obciążeniu zwiększa się zarówno podłużny, jak i poprzeczny wymiar stopy o 0,5—1 cm. Dlatego kupując buty należy mierzyć je w pozycji stojącej, a nie siedzącej. Z tego też względu jest rzeczą niedopuszczalną kupowanie butów „na sznurek” czy „patyczek”, bez przymierzenia ich przez zainteresowanego. Kiedy się siedzi, obuwie powinno być dłuższe od najdłuższego wymiaru stopy (mierzonego od pięty do czubka pierwszego palca) o około 1 cm, zaś szersze od największej szerokości stopy mierzonej w obrębie przodostopia o około 0,5 cm. Stopa nie tylko powinna zupełnie swobodnie wchodzić do buta, lecz także mieć w nim odpowiednią swobodę i przestrzeń.

Inne artykuły: