You are here:  / Biżuteria / Pierwsze zabiegi kosmetyczne w Babilonii

Pierwsze zabiegi kosmetyczne w Babilonii

Pierwsze zabiegi kosmetyczne w Babilonii
Badania archeologiczne, a szczególnie odczytane pismo klinowe na cegłach i tablicach, potwierdzają nam dane opisane przez staro­żytnych pisarzy greckich zwłaszcza przez Herodota. Uczeni babi­lońscy zajmowali się głównie astronomią, matematyką i medycyną. Mieli oni religijno-filozoficzny pogląd na świat i uważali, że wszyst­kie rzeczy na świecie są następstwem woli boskiej i z góry ustalonej harmonii liczbowej.

Gwiazdy na niebie były źródłem wszelkich przepowiedni o ziemi i podstawą astrologii, która przetrwała do dziś. Zaobserwowano wpływ burzy, wiatru i innych czynników atmosfe­rycznych na samopoczucie i psychikę człowieka. Powstały zaczątki medycyny babilońskiej, o której dowiadujemy się z kodeksu Hammurabiego, gdzie znajdujemy przepisy o wykonywaniu zabiegów stomatologicznych, okulistycznych i innych zabiegów lekarskich, a nawet kosmetycznych. Wydaje się, że „ówczesna chirurgia” mu­siała stać na wysokim poziomie, gdyż w kodeksie Hammurabiego za nieudany zabieg, który doprowadził do „śmierci lub okaleczenia chorego”, mogło być odcięcie lekarzowi rąk, języka i palców, : a wet wyłupienie oczu. Lekarze wysokiej klasy nie byli dostępni szerszym masom społeczeństwa. „Ubogich chorych” (wg Herodota) wynoszono z domu place publiczne, gdzie przechodnie zbliżali się do pacjenta i udzielając im porad, jeżeli sami przechodzili podobną chorobę albo widzieli i kogoś innego. Przypomina to porady, których obecnie udzielają pacjenci w poczekalniach lekarskich.

Inne artykuły: