You are here:  / Jak zamawiać na sheinside? / Rura nadfiltrowa

Rura nadfiltrowa

Rura nadfiltrowa – stanowi górną część kolumny filtracyjnej i umożliwia wpuszczenie filtra do warstwy wodonośnej. Ma średnicę najczęściej równą lub większą od średnicy filtra, dzięki temu można umieścić w studni pompę głębinową o lepszych parametrach. Jej długość wynosi od kilku do kilkunastu metrów, a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset metrów.

Pompa głębinowa – umieszczona ponad strefą filtracyjną, jej zadaniem jest wypompowanie wody na powierzchnię.

Żwir filtracyjny – stosowany jako wypełnienie pomiędzy kolumną filtracyjną a ścianami otworu studziennego, zapewniający wstępną filtrację i poprawiający napływ wody do studni.

Pierścień filtracyjny – znajdujący się ponad warstwą żwiru w przestrzeni pomiędzy kolumną rura otworem studziennym. Najczęściej jest nim granulat z compactonitu. Jest to materiał w postaci grudek, szybko pęczniejący, którego głównym składnikiem jest bentonit. W kontakcie z wodą compactonit zamienia się w zwartą masę, która wykazuje bardzo wysokie właściwości uszczelniające, dzięki czemu przeciwdziała przedostawaniu się do studni wód powierzchniowych, często mocno zanieczyszczonych.

Obudowa studni (inaczej strefa przemarzania) – może być zrobiona z kręgu betonowego lub pierścienia z tworzywa sztucznego o średnicy ok. 90 cm. W jej wnętrzu znajduje się głowica studzienna, stanowiąca nieprzepuszczalne zamknięcie studni oraz inne elementy pozwalające na regulację dopływu wody ze studni. Jak wskazuje sama nazwa, ta część studni ma chronić również całą instalację przed zamarznięciem oraz ułatwiać dostęp do urządzenia, jeśli zajdzie konieczność jego serwisowania.

Inne artykuły: